średnie wykształcenie w rok

Liceum przez Internet

Zrób Liceum przez Internet.

To jest możliwe ucząc się w domu, nawet w 1 rok.

Kursy: Liceum w 1 rok, Liceum w 2 lata i Liceum eksternistycznie umożliwiają przygotowanie do egzaminów eksternistycznych i ukończenie liceum ogólnokształcącego bez konieczności uczęszczania do szkoły i uzyskiwania wymaganej frekwencji.

Ucząc się z nami, przygotowujesz się przez Internet do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego i do egzaminów maturalnych (dodatkowa opcja). Egzaminy eksternistyczne odbywają się w miejscu wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną wybraną przez kursanta. Komisje maja siedziby w miastach: Warszawa, Jaworzno, Gdańsk, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Łomża i wyznaczają miejsca zdawania również w innych miastach dla województw objętych swoim obszarem działania np. w: Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach. Na egzaminy stawiamy się osobiście.

Możesz chodzić do tradycyjnego liceum przez 4 lata, albo uczyć się z nami i zdobyć wykształcenie średnie w znacznie krótszym okresie ( np. w 1 rok, w 2 lata lub krócej) ucząc się w domu przez Internet. Nauka na kursach wspomagających przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie jest nauką w formie szkolnej (nie uzyskuje się statusu ucznia/słuchacza), dlatego nie jest wymagana określona frekwencja uczestnictwa w zajęciach, tak jak w szkołach dla dorosłych.

Wybór należy do Ciebie.

Jakie warunki należy spełnić, aby rozpocząć naukę?

Aby rozpocząć naukę należy:

1. mieć ukończone 18 lat,

2. posiadać polskie świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum*

3. zapisać się na kurs: Liceum w 1 rok lub Liceum w 2 lata lub Liceum eksternistycznie, wypełniając elektroniczny formularz zapisu na wybrany kurs: https://dyplomus.pl/zapisy

4. wysłać do wybranej OKE (w wyznaczonym terminie) wymagane dokumenty w formie papierowej (Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych, Deklarację i oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub 8 letniej szkoły podstawowej) oraz wnieść opłaty egzaminacyjne do OKE.

* W dniu zapisu, a potem rozpoczęcia nauki nie jest wymagane przesłanie świadectwa. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej będzie wymagane w późniejszym terminie.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • nie ma czasu lub możliwości nauki w liceum zaocznym lub wieczorowym,
 • jest nastawiona na szybki sukces zawodowy i potrzebuje szybko uzupełnić wykształcenie,
 • mieszka za granicą lub często podróżuje,
 • opiekuje się dziećmi,
 • ze względów zdrowotnych nie może uczęszczać do szkoły,
 • nie wyobraża sobie powrotu do „szkolnej ławy” na zasadach szkoły jaką pamięta sprzed lat,

to taka forma nauki jest właśnie dla Ciebie! Zapisz się.

Na czym polega nauka w kursach Liceum przez Internet?

 • Nauka odbywa się na platformie e-learningowej przez Internet z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu, np. komputer PC, laptop, notebook.
 • Platforma edukacyjna funkcjonuje całą dobę (przez 7 dni w tygodniu), można więc dostosować naukę do posiadanego wolnego czasu.
 • Nauka skupia się wokół najważniejszych zagadnień przygotowywanych przez nauczycieli z następujących przedmiotów:
 1. język polski,
 2. język obcy (angielski lub niemiecki lub rosyjski)
 3. geografia,
 4. historia,
 5. wiedza o społeczeństwie,
 6. podstawy przedsiębiorczości.
 7. matematyka,
 8. fizyka,
 9. chemia,
 10. biologia,
 11. informatyka
 • Materiały edukacyjne udostępniane są na platformie edukacyjnej w formie modułów lekcyjnych, które zawierają: teorię (w postaci np. przyjaznych prezentacji, plików, filmów), ćwiczenia interaktywne i testy sprawdzające.
 • Odbywają się grupowe konsultacje on-line z nauczycielami (dla chętnych) we wskazanych terminach), w godzinach popołudniowych. Konsultacje odbywają się w formie webinarium lub czat.
 • Po przerobieniu materiału kursanci przystępują do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, które odbywają się pisemnie. W ciągu roku dostępne są dwie sesje egzaminów eksternistycznych: w lutym i październiku.
 • Egzaminy eksternistyczne odbywają się w miejscu wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną wybraną przez kursanta (komisje maja siedziby w następujących miastach: Warszawa, Jaworzno, Gdańsk, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Łomża). Na egzaminy kursanci stawiają się osobiście.
 • Aby zaliczyć egzamin wystarczy uzyskać min 30% punktów.
 • W razie niezdania egzaminu można go poprawić w kolejnej lub kolejnych sesjach. W razie potrzeby można również przedłużać naukę na platformie edukacyjnej, wg aktualnej oferty dostępnej na naszej stronie.
 • Po zaliczeniu wszystkich 11 przedmiotów (egzaminów) otrzymuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wystawione przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, potwierdzające uzyskanie wykształcenia średniego.
 • Osoby zainteresowane podejściem do matury mogą przygotowywać się w dodatkowym kursie maturalnym (Matura ekspres), który zawiera dodatkowe treści wymagane na egzaminie maturalnym.

Poniżej poglądowy widok wzoru świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, jaki otrzymasz po zaliczeniu 11 przedmiotów na egzaminach eksternistycznych. Świadectwo wystawia Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Liceum w 1 rok

Kurs Liceum w 1 rok, to kurs wspomagający przygotowanie do państwowych egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Kurs odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym i jest przeznaczony dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Kurs Liceum w 1 rok polecany jest dla osób, które chcą się uczyć według określonego harmonogramu, który równocześnie wspomaga systematyczną naukę (kilka modułów lekcyjnych tygodniowo). Kurs podzielony jest na 2 semestry nauki. W każdym semestrze uczymy się innych przedmiotów. W trakcie nauki w kursie można rozłożyć zdawanie 11 egzaminów na  2 sesje egzaminacyjne. Konsultacje grupowe on-line (dla chętnych) odbywać się będą w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych (wg harmonogramu 1-3 razy w tygodniu).

Platforma edukacyjna funkcjonuje całą dobę (przez 7 dni w tygodniu), można więc dostosować naukę do posiadanego wolnego czasu. Nauka skupia się wokół najważniejszych zagadnień przygotowywanych przez nauczycieli. Materiały edukacyjne udostępniane są na platformie edukacyjnej w formie modułów lekcyjnych, które zawierają teorię, ćwiczenia, testy. Odbywają się również konsultacje on-line dla chętnych (we wskazanych terminach).

Kurs Liceum w 1 rok polecany jest dla osób, które chcą się uczyć według określonego harmonogramu, który równocześnie wspomaga systematyczną naukę (kilka modułów lekcyjnych tygodniowo). Kurs podzielony jest na 2 semestry nauki. Konsultacje grupowe on-line (dla chętnych) odbywać się będą w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych (wg harmonogramu 1-3 razy w tygodniu).

Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok

Liceum w 2 lata

Kurs Liceum w 2 lata, to kurs wspomagający przygotowanie do państwowych egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Kurs odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym i jest polecany dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Kurs Liceum w 2 lata polecany jest dla osób, które chcą się uczyć w dłuższym okresie, według określonego harmonogramu, który równocześnie wspomaga systematyczną naukę (tylko kilka modułów lekcyjnych tygodniowo). Kurs trwa dłużej od kursu Liceum w 1 rok i podzielony jest na 4 semestry nauki. Konsultacje grupowe on-line (dla chętnych) odbywać się będą w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych (wg harmonogramu 1-3 razy w tygodniu). Kurs polecany jest dla osób, które wiele lat temu uczyły się w poprzedniej szkole, mają mniej czasu na cotygodniową naukę lub chciałyby rozłożyć zdawanie 11 egzaminów na dłuższy okres, tj. 4 sesje egzaminacyjne.

Platforma edukacyjna funkcjonuje całą dobę (przez 7 dni w tygodniu), można więc dostosować naukę do posiadanego wolnego czasu. Nauka skupia się wokół najważniejszych zagadnień przygotowywanych przez nauczycieli. Materiały edukacyjne udostępniane są na platformie edukacyjnej w formie modułów lekcyjnych, które zawierają teorię, ćwiczenia, testy. Odbywają się również konsultacje on-line dla chętnych (we wskazanych terminach).

Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia.

Po zaliczeniu wszystkich 11 egzaminów, osoby zainteresowane podejściem do matury mogą przygotowywać się w dodatkowym kursie maturalnym (Matura ekspres), który zawiera dodatkowe treści wymagane na egzaminie maturalnym.

Zapisz się na kurs Liceum w 2 lata.

Liceum eksternistycznie - indywidualny tok nauki

Kurs Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki) skierowany jest do osób, które chcą uzyskać świadectwo szybciej niż w ciągu 1 roku (nawet w 6 m-cy).

 • Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie w ciągu roku, gdyż tworzonych jest kilka edycji kursu .
 • Kursanci uczą się na platformie e-learningowej według samodzielnie ustalonego harmonogramu nauki.
 • Kurs polecany jest dla osób, które samodzielnie i we własnym tempie (szybciej lub wolniej) chcą opanowywać przygotowany materiał. Polecany również dla osób, które ze względu na charakter wykonywanej pracy nie mogą uczyć się w systemie tygodniowym. Nie ma podziału na semestry, moduły lekcyjne będą widoczne na platformie edukacyjnej ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje grupowe on-line z nauczycielami (dla chętnych) odbywać się będą w godzinach popołudniowych, raz w miesiącu z każdego przedmiotu. Konsultacje nie odbywają się w wakacje.
 • Platforma edukacyjna funkcjonuje całą dobę (przez 7 dni w tygodniu), można więc dostosować naukę do posiadanego wolnego czasu. Nauka skupia się wokół najważniejszych zagadnień przygotowywanych przez nauczycieli. Materiały edukacyjne udostępniane są na platformie edukacyjnej w formie modułów lekcyjnych, które zawierają teorię, ćwiczenia, testy.
 • Kursanci przystępują osobiście do pisemnych egzaminów eksternistycznych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z wybranych przez siebie przedmiotów.  W trakcie trwania nauki w kursie kursanci mogą przystąpić do wszystkich 11 egzaminów w najbliższej jednej sesji egzaminacyjnej lub rozłożyć na dwie sesje w lutym i październiku.
 • Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną.
 • Po zaliczeniu 11 egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego.

Liceum eksternistycznie - dowiedz się więcej...

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

Liceum przez Internet - zapisy i opłaty

Liceum eksternistycznie

Kurs Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki) dedykowany dla osób, które chcą uzyskać bardzo szybko wykształcenie średnie i uczęszczały wcześniej do szkoły średniej. Nauka odbywa się według indywidualnego harmonogramu nauki wg 4 letniej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego.

 • Kształcenie odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów.
 • Uczestnicy kursu otrzymują od razu cały materiał w formie przyjaznych prezentacji, tekstów, filmów i quizów.
 • Nauka odbywa się na platformie e-learningowej w formie samokształcenia według własnego harmonogramu nauki.
 • Uczestnicy kursu mogą korzystać z grupowych konsultacji "online czat" z nauczycielami, które są wsparciem w przerabianym materiale
 • Kursanci przystępują do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne z 11 przedmiotów: język polski, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka.
 • Egzaminy eksternistyczne odbywają się w miejscach wskazanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, które znajdują się w następujących miastach: (Gdańsk, Warszawa, Łomża, Poznań, Łódź, Jaworzno, Kraków, Wrocław).
 • Dla osób chcących przystąpić do matury w 2024 roku, przeznaczony jest pakiet kursów Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2024.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia liceum musisz przejść poniższe etapy (1-4):

Liceum eksternistycznie Dyplomus

Dla osób chcących w kolejnym etapie przygotowywać się do podejścia do matury, dostępny jest pakiet kursów Liceum eksternistycznie + Matura ekspres. Kurs Matura ekspres jest opcją dodatkowego wsparcia w przygotowaniu do matury z przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, język obcy: j. angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski) na poziomie podstawowym. Kurs zawiera dodatkowo możliwość udziału w 30 konsultacjach grupowych online, na platformie e-learningowej z nauczycielami.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • uczęszczała wcześniej do szkoły średniej,
 • posiada bardzo dobrą organizację własnego czasu,
 • jest w stanie bardzo szybko opanować cały niezbędny materiał,
 • jest nastawiona na szybki sukces,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternistycznie.

Zapisz się już dziś

Liceum w 1 rok

Kurs Liceum w 1 rok (liceum eksternistyczne), skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wykształcenie średnie i dysponują czasem minimum 1 roku na przygotowanie do egzaminów eksternistycznych.

 • Nauka odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu, np. komputer PC, laptop, notebook.
 • Uczestnicy kursu otrzymują określoną partię materiału w formie przyjaznych prezentacji, podręczników online, ćwiczeń, filmów, testów i quizów.
 • Uczestnicy kursu mogą korzystać z grupowych konsultacji on-line z nauczycielami, które są wsparciem w przerabianym materiale.
 • Nauka podzielona jest na 2 semestry zaczynające się we wrześniu lub lutym albo w czerwcu (edycja wakacyjna).
 • Po pierwszym semestrze kursanci przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z określonych 5 lub 6 przedmiotów.
 • Po drugim semestrze kursanci przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez OKE z pozostałych przedmiotów.
 • Egzamin eksternistyczny odbywa się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wybranej przez kursanta.
 • Po zaliczeniu wszystkich 11 przedmiotów można podejść do egzaminu maturalnego w wybranej OKE. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia liceum musisz przejść poniższe etapy (1-6):

Liceum w 1 rok schemat

Dla osób chcących w kolejnym etapie przygotowywać się do podejścia do matury, dostępny jest pakiet kursów Liceum w 1 rok + Matura ekspres. Kurs Matura ekspres jest opcją dodatkowego wsparcia w przygotowaniu do matury z przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, język obcy: j. angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski) na poziomie podstawowym. Kurs zawiera dodatkowo możliwość udziału w 30 konsultacjach grupowych online, na platformie e-learningowej z nauczycielami.”.

Jeśli jesteś osobą, która, np.:

 • nie ma czasu lub możliwości nauki w liceum stacjonarnym: zaocznym czy wieczorowym,
 • jest nastawiona na szybki sukces zawodowy i potrzebuje szybko uzupełnić wykształcenie,
 • mieszka za granicą lub często podróżuje,
 • opiekuje się dziećmi,
 • przebywa w odosobnieniu,
 • ze względów zdrowotnych nie może uczęszczać do szkoły,
 • nie wyobraża sobie powrotu do „szkolnej ławy” na zasadach szkoły jaką pamięta sprzed lat,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternistyczne - Liceum w 1 rok.

Zapisz się już dziś.

Liceum przez Internet

Ty też możesz ukończyć Liceum online, godząc naukę ze swoimi obowiązkami, np.:

 • pracując intensywnie w kraju lub za granicą,
 • wychowując dzieci,
 • przebywając w odosobnieniu,
 • czy po prostu nudząc się w domu.

Jeżeli, masz minimum 18 lat i posiadasz świadectwo ukończenia:

 • ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • gimnazjum

to znaczy, że spełniasz wymogi aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych, które odbywają się pisemnie  w OKE i możesz ukończyć liceum przez Internet (Liceum w 1 rok, Liceum eksternistycznie).

Możesz chodzić do tradycyjnego liceum dla dorosłych przez 4 lata, albo uczyć się z nami i zdobyć wykształcenie średnie w 1 rok ucząc się w domu przez Internet. Nauka w kursach przygotowujących do egzaminów eksternistycznych nie jest nauką w formie szkolnej (nie uzyskuje się statusu ucznia/słuchacza), dlatego nie jest wymagana określona frekwencja uczestnictwa na zajęciach, tak jak w szkołach dla dorosłych.

Wybór należy do Ciebie.

Na naukę nigdy nie jest za późno. Dokształcanie się, jest oznaką dbałości o własną przyszłość, odbierane przez otoczenie jako wyższy poziom twórczego zaangażowania we własne samodoskonalenie i poprawę jakości życia swojego i rodziny.

Jeżeli uważasz, że chcesz zrealizować niedokończone plany edukacyjne.

i wybierz Liceum w 1 rok lub Liceum eksternistycznie