liceum zaocznie

liceum zoacznie

Liceum przez Internet

Zrób Liceum przez Internet.

To jest możliwe bez wychodzenia w domu, nawet przez 1 rok.

Kurs " Liceum w 1 rok " i " Liceum eksternistycznie " umożliwia przygotowanie do egzaminów eksternistycznych i ukończenie liceum ogólnokształcącego bez konieczności uczęszczania do szkoły i uzyskiwania wymaganej frekwencji.

Ucząc się z nami, przygotowujesz się przez Internet do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. Egzaminy odbywają się w formie pisemnej w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Jaworzno, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Łomża oraz w dodatkowych miastach: Szczecin, Gorzów, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów i Kielce.

Możesz chodzić do tradycyjnego liceum przez 3 lata, albo uczyć się z nami i zdobyć wykształcenie średnie w 1 rok ucząc się w domu przez Internet. Nauka na kursach wspomagających przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie jest nauką w formie szkolnej, dlatego nie jest wymagana określona frekwencja uczęszczania na zajęcia, tak jak w szkołach dla dorosłych.

Wybór należy do Ciebie.

Na czym polega nauka na kursach Liceum przez Internet?

 • Nauka odbywa się na platformie e-learningowej przez Internet z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu, np. komputer PC, laptop, notebook.
 • Uczestnicy kursu otrzymują dostęp do materiałów w formie przyjaznych prezentacji, podręczników online, ćwiczeń, filmów, testów i quizów z następujących przedmiotów:

- język polski,
- język angielski lub niemiecki,
- geografia,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- podstawy przedsiębiorczości.
- matematyka,
- fizyka,
- chemia,
- biologia,
- informatyka.

 • Po przerobieniu materiału kursanci przystępują do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, które odbywają się dwa razy w roku w lutym i październiku.
 • Egzamin eksternistyczny odbywa się w komisji egzaminacyjnej wybranej przez kursanta.
 • Aby zaliczyć egzamin wystarczy uzyskać min 30% punktów.
 • Po zaliczeniu wszystkich 11 przedmiotów otrzymuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego potwierdzające uzyskanie wykształcenia średniego.
 • Osoby zainteresowane podejściem do matury mogą podejść do egzaminu maturalnego i rozpocząć kurs Matura ekspres, który zawiera dodatkowe treści wymagane na egzaminie maturalnym.

Wzór świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, jaki otrzymasz po zaliczeniu 11 przedmiotów na egzaminach eksternistycznych. Świadectwo wydaje Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Liceum w 1 rok

Kurs Liceum w 1 rok, skierowany jest do osób, które dysponują czasem minimum 1 roku na przygotowanie do egzaminów eksternistycznych.

 • Nauka podzielona jest na 2 semestry, rozpoczynające się we wrześniu lub lutym.
 • W trakcie każdego semestru, kursanci uczą się na platformie e-learningowej według harmonogramu nauki określonego przez nauczycieli, który zakładania przerabianie co tydzień 5-6 lekcji.
 • Po pierwszym semestrze przystępują się do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z wyznaczonych 5 lub 6 przedmiotów.
 • Po drugim semestrze przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez OKE z pozostałych przedmiotów.

Liceum eksternistycznie - indywidualnie

Kurs Liceum eksternistycznie (indywidualnie) skierowany jest do osób, które chcą uzyskać świadectwo szybciej niż w ciągu 1 roku (nawet w 6 m-cy).

 • Kurs można rozpocząć w dowolnym momencie wciągu roku.
 • Kursanci uczą się na platformie e-learningowej według samodzielnie ustalonego harmonogramu nauki.
 • Przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z wybranych przez siebie przedmiotów. Mogą przystąpić do wszystkich 11 egzaminów w najbliższej sesji egzaminacyjnej lub rozłożyć na dwie sesje w lutym i październiku.

Jakie warunki należy spełnić, aby rozpocząć naukę?

Aby rozpocząć naukę należy:

1.       Mieć ukończone 18 lat.

2.       Posiadać ukończone gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową.

3.       Zapisać się na kurs Liceum w 1 rok lub Liceum eksternistycznie, wypełniając online formularz zapisu na kurs.

4.       Wysłać wymagane dokumenty w formie papierowej do najbliższej OKE najpóźniej na dwa miesiące przed egzaminem.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • nie ma czasu lub możliwości nauki w liceum zaocznym lub wieczorowym,
 • jest nastawiona na szybki sukces zawodowy i potrzebuje szybko uzupełnić wykształcenie,
 • mieszka za granicą lub często podróżuje,
 • opiekuje się dziećmi,
 • ze względów zdrowotnych nie może uczęszczać do szkoły,
 • nie wyobraża sobie powrotu do „szkolnej ławy” na zasadach szkoły jaką pamięta sprzed lat,

to taka forma nauki jest właśnie dla Ciebie! Zapisz się.

Liceum przez Internet - zapisy 

Liceum eksternistycznie

Oferta Liceum eksternstycznie (indywidualnie) skierowana jest do osób, które chcą uzyskać świadectwo jeszcze szybciej niż w ciągu 1 roku (nawet w 6 m-cy*)

 • Kształcenie w Liceum eksternistycznie odbywa się online przez Internet, z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów czy smartfonów.
 • Uczestnicy kursu Liceum eksternistycznie otrzymują całą partię materiału z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w formie przyjaznych prezentacji, tekstów, filmów i quizów.
 • Czas trwania nauki na kursie Liceum eksternistycznie, zależy wyłącznie od możliwości osoby uczącej i może rozpoczynać się w dowolnym momencie wciągu roku.
 • Po zaliczonym semestrze słuchacze przystępują do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z 11 przedmiotów: język polski, język angielski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, technologia informacyjna.
 • Egzamin odbywa się w dowolnej, wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na terytorium Polski.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musisz przejść poniższe etapy:

Liceum eksternistycznie Dyplomus

Jeżeli jesteś osobą, która, np.:

 • potrzebuje uzyskać wykształcenie w bardzo krótkim okresie czasu,
 • posiada bardzo dobrą organizację własnego czasu,
 • jest w stanie bardzo szybko opanować cały niezbędny materiał,
 • jest nastawiona na szybki sukces,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternstycznie indywidualnie.

Zapisz się już dziś

* przy założeniu rozpoczęcia kursu na minimum 6 miesięcy przed egzaminem w OKE i opanowaniem materiału w tempie około 1 zagadnienia dziennie.

Liceum w 1 rok

Oferta Liceum w 1 rok (liceum eksternistyczne), skierowana jest do osób, które dysponują czasem minimum 1 roku na przygotowanie.

 • Nauka odbywa się przez Internet, z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów czy smartfonów.
 • Uczestnicy kursu otrzymują określoną partię materiału w formie przyjaznych prezentacji, podręczników online, filmów, testów i quizów.
 • Nauka podzielona jest na 2 semestry, zaczynające się we wrześniu i lutym.
 • Po pierwszym zaliczonym semestrze słuchacze przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z wybranych przedmiotów.
 • Po drugim zaliczonym semestrze słuchacze przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez OKE z pozostałych przedmiotów.
 • Egzamin eksternistyczny odbywa się w okręgowej komisji egzaminacyjnej wybranej przez słuchacza.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości musisz przejść poniższe etapy:

Liceum w 1 rok schemat

Jeśli jesteś osobą, która, np.:

 • nie ma czasu i możliwości uczenia się w liceum zaocznym lub liceum wieczorowym,
 • jest nastawiona na szybki sukces zawodowy i potrzebuje szybko uzupełnienia wykształcenia,
 • mieszka za granicą lub często podróżuje,
 • opiekuje się dziećmi,
 • przebywa w odosobnieniu,
 • ze względów zdrowotnych nie może uczęszczać do szkoły,
 • nie wyobraża sobie powrotu do „szkolnej ławy” na zasadach szkoły jaką pamięta sprzed lat,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternistyczne - Liceum w 1 rok.

Zapisz się już dziś.

Liceum przez Internet

Ty też możesz ukończyć Liceum przez Internet online, godząc naukę ze swoimi obowiązkami, np.:

 • pracując intensywnie w kraju lub za granicą,
 • wychowując dzieci,
 • przebywając w odosobnieniu,
 • czy po prostu nudząc się w domu.

Jeżeli, ukończyłeś 18 lat i posiadasz świadectwo ukończenia:

 • ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • gimnazjum

to znaczy, że spełniasz wymogi aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych i możesz ukończyć liceum przez Internet (Liceum w 1 rok, liceum eksternistycznie).

Możesz chodzić do tradycyjnego liceum dla dorosłych zaocznie przez 3 lata, albo uczyć się z nami i zdobyć wykształcenie średnie w 1 rok ucząc się w domu online przez Internet.

Wybór należy do Ciebie.

Na naukę nigdy nie jest za późno. Dokształcanie się, jest oznaką dbałości o własną przyszłość, odbierane przez otoczenie jako wyższy poziom twórczego zaangażowania we własne samodoskonalenie i poprawę jakości życia swojego i rodziny.

Jeżeli uważasz, że powinieneś zrealizować niedokończone plany edukacyjne i rozpocząć naukę na kursie "Liceum przez internet".