Liceum przez Internet

Ty też możesz ukończyć Liceum online, godząc naukę ze swoimi obowiązkami, np.:

  • pracując intensywnie w kraju lub za granicą,
  • wychowując dzieci,
  • przebywając w odosobnieniu,
  • czy po prostu nudząc się w domu.

Jeżeli, masz minimum 18 lat i posiadasz świadectwo ukończenia:

  • ośmioletniej szkoły podstawowej lub
  • gimnazjum

to znaczy, że spełniasz wymogi aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych, które odbywają się pisemnie  w OKE i możesz ukończyć liceum przez Internet (Liceum w 1 rok, Liceum eksternistycznie).

Możesz chodzić do tradycyjnego liceum dla dorosłych przez 4 lata, albo uczyć się z nami i zdobyć wykształcenie średnie w 1 rok ucząc się w domu przez Internet. Nauka w kursach przygotowujących do egzaminów eksternistycznych nie jest nauką w formie szkolnej (nie uzyskuje się statusu ucznia/słuchacza), dlatego nie jest wymagana określona frekwencja uczestnictwa na zajęciach, tak jak w szkołach dla dorosłych.

Wybór należy do Ciebie.

Na naukę nigdy nie jest za późno. Dokształcanie się, jest oznaką dbałości o własną przyszłość, odbierane przez otoczenie jako wyższy poziom twórczego zaangażowania we własne samodoskonalenie i poprawę jakości życia swojego i rodziny.

Jeżeli uważasz, że chcesz zrealizować niedokończone plany edukacyjne.

i wybierz Liceum w 1 rok lub Liceum eksternistycznie